Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Įteikti pažymėjimai Kauno m. parapijų bendruomeninių grupių vadovams (2012-01-06)

Paskelbta: 2012-01-10

 

Sausio 6 d. Kauno miesto parapijų bendruomeninių grupių vadovai rinkosi į paskutinį mokymo ciklo, skirto telkiantiems savo bendruomenių narius savanoriškai pagalbai ir socialinės pagalbos organizavimui, užsiėmimą.

 

Prie arbatos puodelio buvo išsakytos nuomonės, atsiliepimai, pageidavimai apie šį projektą, dalyviams buvo įteikti pažymėjimai. Projektą rėmė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Užsiėmimuose, kurie prasidėjo 2011 m. spalio mėnesį ir tęsėsi iki gruodžio mėnesio buvo nagrinėjamos šios temos: Pagalba seniems ir sergantiems bendruomenės nariams, priklausomybės bendruomenėje, sergančio asmens atpažinimas, smurtas šeimoje, bendruomeninė pagalba smurto aukoms, vaikų globa, prostitucijos ir prekybos žmonėmis reiškiniai, benamystės fenomenas, asocialumas kaip gyvenimo būdas, bendruomeninių savanorių grupių organizavimas ir vadyba.

Aptardami vykdytus mokymus, dalyviai siūlė juos tęsti ir plėsti. Kaip įtin naudingos paminėtos priklausomybes nagrinėjančios temos, nes stebima daug su šiais reiškiniais susijusių problemų. Taip pat veikla su vaikais ir jaunimu- parapijų nariai paminėjo, kad parapijose yra nemažai jauno amžiaus asmenų, kuriems reikia daug pagalbos, o su juo dirbantiems- specifinių žinių. Kaip atskira tema išskirti gedėjimas ir mirimas. Apie šiuos reiškionius informacijos yra labai mažai, o žmonės, kuriems reikalinga pagalba (serga patys, arba kreipiasi dėl sergančių ir mirštančių artimųjų, kuriems reikalingi sakramentai ir sielovadinė pagalba) kreipiasi labai dažnai.

Mokymų dalyviai labai džiaugėsi dėl parinktų mokymus vesti lektorių. Stengiantis kviesti darbuotojus - praktikus, kuriems pristatoma tema yra jų darbo kasdienybė, mokymai tapo įtin įdomus - lektoriai pateikė daug praktinių situacijų pavyzdžių, sprendė jas kartu su dalyviais, galėjo aktyviai ir kūrybiškai ieškoti sprendimų dalyvių patiriamose probleminėse situacijose.

Esant galimybei organizuoti sekančius mokymus, bus bandoma smulkiau apžvelgti savanorių rengimą parapijoje, parapijos aktyvinimo galimybes,  o taip pat susipažinti su Kauno parapijose veikiančiomis pagalbos bendruomenės nariams veiklomis (dienos centrais, pagalbos tarnybomis ir pan.).

Viso mokymo kursas sudarė 40 a. val.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021