Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Senjorų kūčios (2011-12-23)

Paskelbta: 2011-12-27

 

Paskutinis trečiadienis prieš Šv. Kalėdas. Į popietę susirinko beveik penkios dešimtys senjorų. Visi buvo šventiškai nusiteikę, kiekvienas atnešė savo paruoštą valgį bendram Kūčių stalui. Mažutė prakartėlė, kukli eglutė, keturios Advento žvakės ir tylus susikaupimas... Pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“ dalyviai kaip didelė ir darni šeima jau penktą kartą susėdo kartu prie Kūčių stalo.

Šventiškoje popietėje dalyvavo klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Jis kalbėjo kuo ypatingos Kūčios, kada visi susėdame dalintis Eucharistine duona, apie ką turime pamąstyti ir prisiminti. Kvietė ištarti vienas kitam žodį „Atleisk“, džiaugtis, kad esame kartu, vertinti tai, ką turime, ištiesti susitaikymo ranką priešui, pasirūpinti tais dalykais, kas taurina kiekvieną žmogų.

Klebonas akcentavo, kad ateinantieji metai – Palaimintojo Jurgio Matulaičio metai. O jis kvietė blogį nugalėti gerumu. Tad ar reikia daug investicijų, kad galėtume taip elgtis? Tikrai nereikia jokių materialinių išlaidų – tik mūsų norų, gerų ketinimų, darbų ir poelgių, išminties ir kantrybės.

Bendra malda tarsi sujungė gerumui, pakantumui ir artimo meilei. Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius palaimino Kūčių stalą. Dalinomės kalėdaičiais – vienybės ir brolybės simboliu, dėkodami Dievui, kad turime tokią galimybę šios Šventovės erdvėje prasmingas švęsti Kūčias. Jau tapo tradicija, kad visi sugiedame giesmę „Tyli naktis“.

Kelios valandos prabėgo labai greitai, nes buvo kupinos šilumos, bendrystės ir savitarpio supratimo. Buvo pasakyta daug paprastų, bet šiltų palinkėjimų, buvo pasidžiaugta senjorų bendryste, palinkėta prasmingų Šv. Kalėdų šeimose

Senjorai tarė nuoširdžiausius padėkos žodžius klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui, visada atrandančiam laiko pabendrauti, linkėjo ištvermės, jėgų ir Dievo palaimos Dievo ir Žmogaus tarnystėje.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021