Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Taisykime Viešpačiui kelią... (2011-12-14)

Paskelbta: 2011-12-21

Skuba diena po dienos gruodis. Liturginis laikpotarpis – Adventas. Tai susikaupimo, rimties, susimąstymo metas, pasirengimas priimti užgimstantį Kristų. Kaip mes laukiame Kristaus? Apie tai ir kalbėjome senjorų popietėje gruodžio 14-ąją.

Ar visa savo esybe suvokiame Kristaus raginimą atsinaujinti, apvalyti sielą nuo blogio, pykčio, pavydo, puikybės ir kitų ydų? Trūksta pagarbos, meilės, užuojautos vaikams, tėvams, šalia gyvenantiems, trūksta kantrybės, pasiaukojimo. Suaugusieji daro klaidas, o už tokias pačias vaikus bara, baudžia, smerkia.

Mažasis Princas sakė: “Vaikai turi būti kantrūs su suaugusiais“. Dažnai rausiamės kitų sąžinėje, kitų nuodėmes skaičiuojame, o koks mūsų vidus? Labai nenorime giliau pažvelgti, paanalizuoti. Dažnai bėgame nuo savęs.

Popiežius Jonas Paulius II yra pasakęs: „Jeigu mes negalime viso pasaulio pakeisti, tai privalome keisti nors mažą mūsų pasaulio dalelę, kuri mums pasiekiama.“

Adventas – toks metas, kai įsiklausę į šiuos žodžius galime kažką padaryti dėl kitų, o tuo pačiu ir dėl savęs. Tai buvo susikaupimo valanda, ramybės valanda, kuri sujungia senjorus ir suartina.

Papasakojau senjorams apie Advento papračius, apie šimtmečius gyvuojančius Kūčių nakties papročius, koks kalėdinis stalas įvairiuose pasaulios kraštuose, o Lietuvoje kuo ypatingas Kūčių stalas.

Pasveikinome gruodžio mėnesį gimusius, linkėjome ramybės , sveikatos ir Dievo palaimos. Susikaupimo valandą užbaigėme Palaimintojo Jono Pauliaus II malda.

 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021