Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dialogas - Žodis ir spalva (2011-12-18)

Paskelbta: 2011-12-21
Uždekime žiburį nuliūdusiose akyse

Paskutinis Advento sekmadienis. Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius susirinkusiems konferencijų salėje po šv. Mišių ne tik palinkėjo ramaus Kūčių vakaro, bet ir priminė, kaip reikia laukti, kaip reikia pasiruošti Kūčiui vakarienei. Juk tai ypatinga šventė kiekvienam katalikui, išskirtinė šventė, kuri negali tapti apsivalgymu. Reikia ir stalą šventiškai papuošti, ir namus. 

Kiekvienas laukime Kūčių vakarienės pasipuošęs, susikaupęs, atleidęs nuoskaudas. Prisiminkime, kas gera, gražu, kas atveria kelią bendrystei, uždekime žiburį nuliūdusiuose akyse“,- kvietė klebonas.

„Dialogo  - Žodis ir spalva“ valandoje apsilankiusi Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė pasidalino mintimis apie mūsų gyvenimo aktualijas, tikėdama , kad įveiksime krizę, kad Europos tautos susitars ir nebeužsižiebs nauji karai pasaulyje. Viešnia palinkėjo gražių švenčių, taikių ateinančių metų ir prasmingų susitikimų.

Ketvirtajame Advento ciklo „Belaukiant Kalėdų “ koncerte dalyvavo visų labai laukiama muzikos pasaulio primadona profesorė pedagogė Sabina Martinaitytė, pianistė Audronė Eitmanavičiūtė ir jaunieji dainininkai - Andrius Apšega ir Mantas Gacevičius.

Skambėjo pasaulinės klasikos, lietuvių kompozitorių kūriniai. Atlikėjai pakerėjo klausytojų širdis, tikrai užsižiebė žiburiai nuliūdusiose akyse, ne vienam ir ašara nuriedėjo. Tai buvo didis sielos pakylėjimas, klausantis per amžius nemirštančių kūrinių ir suvokiant Sabinos Martinaitytės meistriškumo viršūnes ir jaunųjų dainininkų talentus.

Klausytojai dėkojo ne tik atlikėjams, dėkojo ir šio ciklo mecenatams –Aleksandrai ir Vytautui Bancevičiams.

Rima Lipšienė

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021