Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Advento rekolekcijos parapijoje (2011-12-18)

Paskelbta: 2011-12-20

Advento rekolekcijos Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje prasidėjo gruodžio 17 d. vakaro Mišiomis ir tęsėsi per visą IV-tąjį advento sekmadienį.

 

Susikaupimo dienoms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos Miroslavo parapijos klebonas, kun. Vytautas Antanas Matusevičius.
Pagrindinė rekolekcijų mintis sukosi apie begalinę Dievo meilę, pasiekiančią mus per Amžinąjį Dievo Sūnų Jėzų Kristų, kuris trokšta mus pripildyti savo Šv. Dvasia.


Žmogaus gi uždavinys atsiverti šiam Dievo veikimui, tikėjimu ir pasitikėjimu, kurie auga kartu su gilesniu Dievo pažinimu.
O pažįstam mes Dievą ne tik protu, bet ir širdimi, kai jo klausomės per maldą ir Dievo Žodžio apmąstymą, adoruodami Jėzų Eucharistijoje. Pagrindinė sąlyga trokšti priimti Dievo malonę ir meilę - atiduodant Jam savo gyvenimą.


Rekolekcijų vadovas pateikė daug pavyzdžių iš Šventojo Rašto: tai Dievo Motina Marija, kuri įsiklausė į angelo jai apreikštą Dievo žodį ir atvėrė jam savo širdį ir gyvenimą, leido Dievui pakeisti jos gyvenimo planus, ir šiuo savo “Taip” sudarė galimybes Įsikūnijimo slėpiniui. Tai aklasis elgeta Bartimiejus, kuris su tvirtu pasitikėjimu šaukėsi Dovydo Sūnaus, kai kiti jį norėjo nutildyti, ir buvo išgydytas iš savo aklumo dėl tikėjimo Dievo galia ir gerumu.

Kunigas homilijų metu pateikė tikintiesiems daug liudijimų iš savo ir kitų žmonių gyvenimo, kaip Dievas pakeičia kiekvieną, net labiausiai sužlugdytą žmogų, kuris jo trokšta, klausosi Jo žodžio ir stengiasi sekti ir dalintis savo tikėjimu su kitais žmonėmis.

Adventas yra tas metas, kai Dievo malonė mus kviečia peržengti tradicinio tikėjimo ribas, su pasitikėjimu atiduoti savo gyvenimą į Dievo rankas, kuris padarys mumyse „didžių dalykų“.

Kristaus Prisikėlimo  informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021