Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų ratelio popietėje - Nauja sekmadienio patirtis (2011-12-11)

Paskelbta: 2011-12-16

Advento trečiąjį sekmadienį man teko pirmą kartą skaityti skaitinį šv. Mišių metu, kurį su džiaugsmu perskaičiau. Tačiau paskaičius skaitinį mane apėmė kažkoks keistas jausmas – lyg baimė. Pasijutau pasimetusi, išsiblaškiusi. Po to susimąsčiau, pabandžiau susikaupti. Įsijungti į šv. Mišių eigą. Jaudulys lyg ir praėjo, bet susimąstymas – ne. Atrodo nieko keisto neatsitiko...

Tik mano širdis buvo kupina šlovinimo Dievui, meilės, dėkingumo už vaikus, už vyrą Arvydą, už save ir visas šeimas. Dėkojau Dievui už suteiktą stiprybę, džiugesį ir palaimą.

 

Šv. Mišių pabaigoje pajaučiau kažką šilto, gero ir didžiulę meilę Dievui. Tai neapsakomas jausmas. Rodos sekmadienis buvo toks, kaip ir visi kiti mano sekmadieniai, bet vis tiek kažkas tokio manyje įvyko...

Man malda – tai maistas ir vaistas. Su malda stiprėja tikėjimas, tarpusavio supratimas ir meilė, įvyksta stebuklai. Dievas yra stebuklas. Tai neapsakomi dalykai!


Ilona Kašiubienė, Jaunų šeimų ratelis
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021