Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Senjorai Kauno Jėzuitų bažnyčioje (2011-12-07)

Paskelbta: 2011-12-14

 

Gruodis. Adventas. Jau tapo tradicija, kad šiuo metu senjorai drauge aplanko kurią nors mūsų miesto bažnyčią, susipažįsta su jos istorija. Šį kartą mūsų adventinė kelionė – į Jėzuitų bažnyčią. Čia mus labai maloniai sutiko jėzuitų scholastikas Eugenijus Puzynia.

 

Jaunasis jėzuitas labai išsamiai mums papasakojo ne tik bažnyčios, bet ir jėzuitų vienuolijos istoriją, kada pirmą kartą jie atvyko į Lietuvą, apie jų gyvenimą įvairais istorijos tarpsniais, kaip jėzuitai dirbo sovietmečio metais JAV. Žinoma, išgirdome ir apie Jėzuitų ordino įsteigėją Šv. Ignacą, apie žymiausius jėzuitus, dirbusius ir dirbančius Lietuvoje, apie jėzuitų veiklą visame pasaulyje ir vienuolijos dvasią.

Ko siekia jėzuitai aiškiausiai pasako Šv. Ignaco Loylos žodžiai: „Mūsų tikslas yra rūpintis ne tik savo sielos išganymu ir tobulinimu, bet taip pat uoliai dirbti ir kitų sielų išganymui ir tobulinimui“. Jėzuitas Eugenijus papasakojo ir apie save, kokias studijas reikia baigti, kiek metų reikia uoliai mokytis ir dirbti, kol tampama jėzuitų kunigu. Bendroje maldoje šiuose Dievo namuose dėkojome Aukščiausiajam už jėzuitus, ypatingai sergančius, linkėjome stiprybės ir Dievo palaimos visuose jų darbuose.

Apsilankymas Jėzuitų bažnyčioje suteikė ne tik žinių, čia bendraudami su jaunuoju jėzuitu Eugenijumi , pajautėme ypatingą šilumą, suvokėme, kiek daug gali duoti žmogus, kai savo gyvenimą skiria ne tik savo tobulinimui, bet savo gyvenimą, savo sukauptą patirtį ir išmintį dalina žmonės. Ir kaip siekia jėzuitai :„Viskas didesnei Dievo garbei“.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021