Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dialogas - Žodis ir spalva (2011-12-11)

Paskelbta: 2011-12-14

Pažvelkime giliau į save...

 

Šiais žodžiais prabilo į susirinkusius konferencijų salėje gruodžio antrąjį sekmadienį klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Ne tik pažvelgti į save, bet įsigilinti, pamąstyti ir Advento metu padaryti savo sąžinės ataskaitą. Argi tai labai sudėtinga? Klebonas pateikė Viliaus Orvydo, kurio sukurtoje sodyboje daugelis lankėmės, mintis. Jose didelė išmintis apie žmogų ir Dievą.

 

 

Ciklas „Belaukiant Kalėdų“ tęsiasi. 

Šį sekmadienį ypatingai turiningą valandą susirinkusiems dovanojo Liudas Mikalauskas (bosas) ir pianistė Virginija Unguraitytė. Pasaulinė klasika, lietuvių kompozitorių dainos, atliekamos Liudo Mikalausko, Virginijos Unguraitytės - M.K. Čiurlionio preliudai ir džiugino, ir jaudino, ir graudino. Giliems apmąstymams nuteikė pilnutėlę Šventovės konferencijų salę. Vyravo tyla ir ypatingas susikaupimas. Jaunųjų muzikų talentas sužavėjo klausytojus, manyčiau, atvėrė širdis gerumui, nes kiekvienas patyrė pilnatvės valandą.

Dėkojome Liudui Mikalauskui ir Virginijai Unguraitytei, kurie jau yra nuskynę ne vieną laurą, ir ateityje kopti į meno aukštumas, bet niekuomet nepalikti Lietuvos.

 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021