Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Svečiuose - Kun. misionierius H. Šulcas ir jo globojamas jaunimas iš Ruandos (2011-12-10)

Paskelbta: 2011-12-12

 

Gruodžio 10 d. 18.00 val. Kristaus Prisikėlimo parapijoje svečiavosi misionierius kun. Hermanas Šulcas su savo globojamu jaunimu iš Ruandos (Afrikos).

 

 

Vakaro šv. Mišioms vadovavęs klebonas mons. Vytautas Grigaravičius šiltai pasveikinimo svečius, pasidžiaugė jų viešnage, pakvietė tikinčiuosius savo malda ir auka prisidėti nors šiek tiek lengvinant sunkią Ruandos tautos dalią.

 

 

Homilijoje svečias kun. H. Šulcas dalijosi mintimis apie savo misiją Ruandoje (kunigas Hermanas Šulcas Ruandoje tarnauja jau per 30 metų).

Nors Ruanda labai graži šalis, žmonės čia gyvena nepaprastai vargingai. Atvykęs į Ruandą ir pamatęs čia gyvenančių žmonių vargą ir skurdą, jis suprato: „Jei noriu šiems žmonėms kalbėti apie Dievą, visų pirma turiu padėti jiems gyventi ir išgyventi. Prisiminiau apaštalą Paulių, kuris buvo pirmasis misionierius, ir sakė: „Visiems tapau viskuo“.“

 Kunigas Šulcas atvykęs į šalį ne tik patarnaudavo bažnyčioje, bet ir organizuodavo jaunimo stovyklas, vaikščiodavo po apylinkes, gyvendavo tarp paprastų žmonių. Taip jis pažino šio krašto papročius, perprato paprastų žmonių mąstymą. Geravalių rėmėjų iš Vokietijos, Italijos ir kitų šalių padedamas, maždaug už 60 km nuo Ruandos sostinės Kigalio, kunigas Šulcas yra įkūręs Jaunimo sodybą, kurioje gyvena per 150 vaikų: didžioji dauguma vaikų yra našlaičiai, todėl kunigas jiems yra ir tėvas, ir motina - žodžiu, viskas, ką jie turi.

Jaunieji svečiai šokiu ir giesme pagyvino šv. Mišių auką. Šokis šv. Mišių metu taiyra  ruandiečių padėka Dievui.

 

 

Tik per stebuklą pats kunigas liko gyvas: kai prasidėjo žudynės, kunigas su keliais vaikais buvo išvykęs į nacionalinį parką. Jam paskambinę draugai įspėjo į sodybą negrįžti, pranešė, kad ieškomas ir jis. Apie savaitę kunigas slėpėsi netoli Akageros nacionalinio parko įsikūrusiame viešbutyje, vėliau su apsauga grįžo į sodybą. Paklaustas, kas suteikė jėgų sugrįžti ir vėl viską pradėti iš naujo, kunigas nedvejodamas atsako: „Likę gyvi. Jie norėjo gyventi. Tie vaikai nieko neturėjo...“. Po šios kraupios tragedijos Jaunimo sodyboje namus bei Dievo meilę randa ir berniukai, ir mergaitės...

 Po šv. Mišių konferencijų salėje kunigas toliau tęsė pasakojimą apie patirtus išgyvenimus, akis į akį susidūrus su žiauriu genocidu, vykdomu Ugandoje. Žmogaus protui nesuvokiama, kokiomis žiauriomis priemonėmis buvo kurstomos gentys viena prieš kitą.

Dainomis ir šokiais jaunieji ugandiečiai šiek tiek praskraidino slogią nuotaiką, o vėliau jų laukė lietuviški valgiai, draugiškas pabendravimas su parapijos kunigais ir aktyvu.

 

Kunigas Šulcas Ruandoje yra įkūręs aukštesniąją amatų mokyklą, kuri iki šalyje įvykdytos švietimo reformos buvo gimnazija, o joje mokėsi 400 vaikų. Kadangi visas mokslas Ruandoje yra mokamas, kunigas Šulcas visame pasaulyje ieško rėmėjų, kurie galėtų padėti išleisti vaikus į mokslus. Taip jo iniciatyva mokyklą lanko per 800 vaikų. Pakanka 20 eurų (70 litų) kas mėnesį, kad vaikutis galėtų lankyti mokyklą. Džiaugiamės, kad ir Lietuvoje atsiranda žmonių, pasiryžtančių suteikti galimybę mokytis bent vienam Ruandoje gyvenančiam vaikui.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021