Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Prisiminėme tautos Patriarchą (2011-11-30)

Paskelbta: 2011-12-08

Susirinkę paskutinįjį lapkričio trečiadienį senjorai kalbėjo apie Adventą, kaip prasmingiau ir giliau jį pajausti ir išgyventi, kuo paženklintas šis mūsų laukimas. Ką galime kiekvienas sau ir artimui padaryti šiuo ypatingu laiku.

Antroji mūsų popietės dalis buvo skirta tautos Patriarchui - Jonui Basanavičiui, kurio 160-osios gimimo metinės minimos. Pasakojau apie šio Lietuvos ąžuolo gyvenimą ir darbus Lietuvai. Tai buvo didi asmenybė ne tik politikoje, bet ir moksle. Suvalkijos ūkininkų sūnus labai daug nuveikė per savo 75 -erius gyvenimo metus ne tik Lietuvai, bet ir Bulgarijai.

Prisimename, kad net sovietiniais metais ant tautos Patriarcho kapo Rasų kapinėse degdavo žvakelės, nors labai dažnai pikta ranka jas numesdavo. Bet niekas negalėjo nustelbti Jono Basanavičiaus darbų, jis dar 20 amžiaus pradžioje skelbė, kad tautos tikslas – „savistovė Lietuva“. Jono Basanavičiaus žodžiai parašyti 1-ajame „Aušros“ numeryje „Kaip auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, kad taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia“ – nesensta ir šiandien.

 

Paskutinis lapkričio trečiadienis, pasveikinome šį mėnesį gimusius, išgirdome jų mintis apie save ir suvokėme, kaip pravartu kartais išgirsti kito žmogaus gyvenimo istoriją, kiek kančių jam teko patirti... Susimąstai, kad savos bėdos labai mažytės. Ir reikia tik pasidžiaugti, kad senjorai tarsi tikra šeima nevengia atvirauti, nevengia pasakyti, kas slegia, kuo džiaugiasi. Visus Advento nuotaikai sujungė bendra malda.

 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021