Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dialogas - Žodis ir spalva (2011-12-04)

Paskelbta: 2011-12-08

Dalinkimės gerumu

Adventas. Laukimas. Tyluma. Susikaupimas. Malda. Atgaila. Viltis. Pagalba vieni kitiems. Apie tai ir kalbėjo klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius susirinkusiems konferencijų salėje pirmąjį gruodžio sekmadienį. Kvietė dalintis gerumu, nepamiršti vienišų žmonių, išnaudoti geriems darbams kiekvieną Advento valandą. Juk laukiame Išganytojo gimimo šventės.

 

Viltingą ir džiaugsmingą valandą padovanojo tenoras Mindaugas Jankauskas ir pianistė Gražina Zalatorienė. Skambėjo amžiais nesenstanti pasaulinė klasika, taip pat lietuvių kompozitorių kūriniai. Klausytojai pajuto muzikos galią, nes ji palietė giliausias sielos gelmes, suteikė vilties, ramybės ir tikėjimo džiaugsmo.

Du dailininkai - grafikė Vilija Kneižytė ir skulptorius Vytautas Umbrasas pakvietė į savo darbų parodą. Labai retai būna, kad dailininkai daug kalbėtų apie savo darbus. Šią tiesą patvirtino grafikės Vilijos žodžiai: „Labai jaudinuosi, kviečiu į parodą“. Ir išties, ar galima daugiau pasakyti, negu pasakoja parodoje eksponuojami grafikės Vilijos Kneižytės ir skulptoriaus Vytauto Umbraso darbai. Juolab, kad prie jų darbų buvo galima su dailininkais artimiau pabendrauti.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021