Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūrio popietėje – Su malda ir pareiga (2007-10-31)

Paskelbta: 2007-11-05

 

Spalio 31-osios popietę Kristaus Prisikėlimo parapijos pagyvenusių žmonių sambūrio būrelis susirengė į trumpą, bet prasmingą kelionę. Artėjant Vėlinėms apsilankė mūsų Panteone – Petrašiūnų kapinėse, kur palaidota daug įžymių Lietuvai nusipelniusių žmonių.

Be abejo, čia daug kartų lankytasi, bet buvo labai dvasinga neseniai susibūrusiam sambūriui kartu pagerbti tautos didžius žmones: Juozo Urbšo, Tito Masiulio, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio, Vilties prezidento Stasio Lozoraičio, jo brolio Kazio Lozoraičio, Salomėjos Nėries, kun. Ričardo Mikutavičiaus, Bernardo Brazdžionio amžinojo poilsio vietas.
        Uždegėme žvakutes, prisiminėme juos ir kitus čia palaidotus tautos didžiavyrius, pagerbėme malda, tylos minute. Prie kiekvieno kapo suskambėjo mums brangios ir nemirštančios kūrėjų – Bernardo Brazdžionio, Salomėjos Nėries, kun. Ričardo Mikutavičiaus eilės.

       Bėgs Tavo upės, bėgs ir bėgs, kaip bėga mūsų metai, 
       O man pakaks srovės dainos, lietaus lašų šaltų, 
       Nes Tu esi mirties tvane viršūnė Ararato 
       Ir amžina gelmė esi, o mano Dieve, Tu.

Šios Bernardo Brazdžionio eilės mums nuskambėjo pačia aukščiausia gaida apie gyvenimą ir amžinybę.
Pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviai, pagerbdami Lietuvos garbingų žmonių atminimą, patys patyrė dvasinę atgaivą ir artumą.


                                                                                      Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021