Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - Ir skausmas, ir džiaugsmas drauge... (2011-11-13)

Paskelbta: 2011-11-23
Lapkritis, antrasis jo sekmadienis, dienos trumpėja, debesys niūrūs, žemi... Tačiau mūsų Šventovės konferencijų salė pilnutėlė. Čia susirinkusieji po šv. Mišių vėl išgirsta klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus padrąsinantį žodį. Jis primena, apie kalba šio sekmadienio Evangelija: pasidalinti Dievo dovana.

 

 „Taigi kiekvienam Dievas suteikė ir talento, ir galimybių, kiekvienas turi savo gebėjimų, tik nereikia nuleisti rankų, reikia žadinti ir atskleisti savo gebėjimus“,- teigė klebonas.

 

„Kai žmonės sueina draugėn, jie perkelia dvasios bedugnes it luotą ant savo pečių“ - rašė Karolis Juzefas Voityla. Tuo buvo galima įsitikinti, paklausius folkloro ansamblio „Kupolė“ koncerto, vadovas Antanas Bernatonis. Lietuvių tautą per amžius lydi skausmas ir džiaugsmas drauge...

 „Kupolė“ ir išdainavo išgyventas kančias, skausmą, širdgėlas, netektis... Juk tik tada patiriamas džiaugsmas ir gyvenimo prasmė.

Graudžiai ir giliai dvasingos valandos koncertu kupoliečiai beldėsi į klausytojų širdis ir buvo išgirsti.

 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021