Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Šeimų bendruomenės įžanginis susirinkimas (2011-10-20)

Paskelbta: 2011-10-21

 

Įvadiniame pasisakyme Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras  kunigas Nerijus Šmerauskas akcentavo šeimos svarbą bendruomenėje, apie būtinybę būti kartu, pažinti šalią esantį, gyvenantį kaimyną, žinoti jo rūpesčius.

Parapijietis Vidas Abraitis teigė, kad šeima tai institucija, kurią galima prilyginti prezidento, kurioje veikia įstatymai, nutarimai yra remiamasi dorovės normomis. Visos valstybėje esančios tarnybos turi tarnauti šiai "Šeimos institucijai".

Bendraujant ir tarpusavyje diskutuojant išaiškėjo, kad ateinančiuose bendruomenės susirinkimuose dauguma norėtų pagilinti tikėjimo pagrindus, kas ir yra šeimos stabilumo garantas. 

            Šeimų bendruomenės koordinatorė St. Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021