Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventė parapijoje - Mons. V. Grigaravičiaus Kunigystės šventimų 20-ies metų jubiliejus (2011-09-27)

Paskelbta: 2011-09-29

 

Rugsėjo 27 d. 18.00 val. į Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią rinkosi šventiškai nusiteikę choristai, visų institucijų, pastoracinės tarybos nariai, neįprastam eiliniam vakarui atėjo nemažas tikinčiųjų būrys.

 

Prie altoriaus baltai pasipuošę išsirikiavo visi parapijoje dirbantys kunigai: klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, prof. kan. Robertas Pukenis, jub. altarista Vaclovas Aleksandravičius ir vikaras kun. Nerijus Šmerauskas.

Šv. Mišioms vadovavęs klebonas paskelbė intencijas – kiekvienas kunigas švenčia kurią nors kunigystės sukaktį, o pats monsinjoras – 20 metų jubiliejų.

 

 

Homilijoje kalbėjo: „Ne dažnai girdite pamokslą apie kunigystę, kunigams tiesiog nepatogu liesti šią temą. Bet yra progų, kai ši tema neišvengiama. Šiandien yra tokia proga“.

Toliau monsinjoras kalbėjo apie kunigystės pašaukimo sunkumus, pareigas, kunigų reikšmę ir įtaką Bažnyčios bei žmogaus gyvenime.

 

Baigiantis šv. Mišioms daug gražių sveikinimo žodžių, palinkėjimų buvo išsakyta visiems kunigams , o ypač monsinjorui V. Grigaravičiui.

Po šv. Mišių  prie arbatos puodelio vyko šiltas pabendravimas.

                                     Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021