Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Ir vėl sulaukėme Dievo Motinos statulos iš Fatimos (2011-08-26)

Paskelbta: 2011-08-29

 

Rugpjūčio 26 d. 17.00 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčia jau buvo pilna tikinčiųjų, kurie susirinko sutikti Dievo Motinos statulos iš Fatimos. Jau 8 metai tarptautinės katalikiškos asociacijos „Tradicija, Šeima, Nuosavybė“ (TFP) atstovai paskutinįjį rugpjūčio penktadienį apsilanko mūsų bažnyčioje, suteikia galimybę tikintiesiems prie Švč. M. Marijos statulos iš Fatimos melstis ir prašyti Marijos užtarimo Lietuvai, jos žmonėms, ypač vaikams doros, meilės ir tikėjimo vertybių.

17.30 val. TFP atstovai iškilmingai įnešė statulą į bažnyčią sugiedojo Vakaro liturgines valandas, po to buvo sugiedota Švč. M. Marijos litanija. 18.00 val. šv. Mišioms vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, konselebravo altarista jub. Vaclovas Aleksandravičius, vikaras kun. Nerijus Šmerauskas ir diakonas Giedrius Maskolaitis.

Homilijoje monsinjoras kalbėjo, kad kartais pasigirsta klausimai: „Kam reikalingas Marijos garbinimas? Juk ji buvo tik žmogus. Ar nepakanka garbinti Jėzų Kristų, Dievo Sūnų, kuris būdamas Dievas, vardan mūsų išganymo tapo žmogumi?“ Ir atsakė, kad ne Bažnyčia sugalvojo Marijos kultą ir jos vaidmenį mūsų išganyme. Bažnyčia tik pakluso Dievo planui. Ir toliau remdamasis Šv. Raštu išaiškino, kad Dievas ne primetė Marijai savo valią, bet paprašė jos sutikimo savo planui įvykdyti. Švč. M. Marijos motinystė yra Dievo iniciatyvos ir laisvo Marijos atsako pasekmė.

 

Po šv. Mišių buvo laiminami vaikai, kurių ne mažas būrys susirinko prie altoriaus. Vėliau tikintieji visą valandą individualiai meldėsi prie Fatimos Marijos.

TFP nariai apdovanojo 2012 metų kalendoriais, paveikslėliais su Švč. M. Marijos atvaizdu.

Būrelis tikinčiųjų nuoširdžiai atsisveikino ir dar ilgai mojavo išvykstantiems svečiams. O svečiai išvyko į Tytuvėnus ir rugpjūčio 28 d. dalyvaus Padėkos ir vilties eisenoje iš Tytuvėnų į Šiluvą.

                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021