Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugija (2011-08-26)

Paskelbta: 2011-08-26
Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugija yra bendrija, vienijanti katalikus, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove. 
                                           (iš Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos statuso)


2011 m. liepos 13 d.įsteigta Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija, kuri vienija šiuos narius:


Janina Vizgirdienė
Stanislava Finkibelch
Stanislava Špokienė
Janina Zakarauskienė
Stasė Onusaitytė
Birutė Masiliūnienė
Vladislava Bartosevičienė
Teresė Baronaitė
Ona Borisevičienė
Dalia Starkutė
Birutė Vasylienė
Julija Balčiūnienė
Regina Nijolė Jurgaitienė
Teresė Jasilionienė
Augutė Milinskienė
Silvija Ūsienė
Danutė Bagdonavičienė
Regimantas Bagdonavičius
Elena Mockienė
Zofija Kulinkevičienė
Dana Rimienė
Onutė GrigauskienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021