Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sumos choristų viešnagė Pagėgiuose (2011-08-14)

Paskelbta: 2011-08-23

Rugpjūčio 14 d. Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebono kun. Vytauto Gedvainio kvietimu Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios choristai lankėsi šv. Roko atlaiduose Pagėgiuose. Kartu vyko „Marijos radijo“ programų direktorius kun. teol. dr. Kęstutis Kėvalas.

 
Šv. Mišiose dalyvavo Pagėgių bendruomenė, savivaldybės nariai. Šv. Mišioms vadovavo kun. teol. dr. K. Kėvalas, giedojo mūsų parapijos choras.

Prieš šv. Mišias choro vadovė Danguolė Beinarytė pamalonino susirinkusius gražiomis sakralinėmis giesmėmis. Po šv. Mišių šventoriuje vyko koncertas. Su gera nuotaika grįžome namo.

Atsakomajam vizitui Šv. Kryžiaus bažnyčios choristus kartu su klebonu lauksime rugsėjo mėnesį Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose parapijoje.

Graži tradicija, prasidėjusi prieš keletą metų, tęsiasi. Dėkojame klebonui kun. V. Gedvainiui ir pagėgiškiams už gražų priėmimą.

                                       Sumo choro seniūnė J. Liaugaudienė 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021