Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos parapijos aktyvui (2011-04-16)

Paskelbta: 2011-04-18

Balandžio 16 d. 16 val. parapijos konferencijų salėje vyko rekolekcijos parapijos aktyvui. Jas pradėjo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, sakydamas, jog tai pirmosios skirtos aktyvui rekolekcijos ir, Dievui padedant, bus tęstinės.
 Klebonas supažindino su Didžiosios savaitės programa, palinkėjo susikaupimo, įsigilinimo į visa tai, kas vyko prieš 2 tūkstančius metų, ką Jėzus padarė dėl mūsų išganymo, palinkėjo atlikti gerą išpažintį, kad džiugiai galėtume sutikti Viešpaties Prisikėlimo šventę.
Toliau vikaras kun. Nerijus Šmerauskas, šių rekolekcijų vadovas, kvietė šiomis Gavėnios dienomis bandyti atsakyti sau į klausimus: „Kur mes esame? Kam mes esame? Kokia mūsų gyvenimo prasmė?“ Jis perskaitė ištraukas iš Faustinos dienoraščio, kuriame ši šventoji 1937 m. užrašė nuostabų Gailestingumo vėrinį – maldų šauksmo vėrinį, o Dievo Gailestingumą apibūdino žodžiais: „Dievo meilė yra žiedas, o gailestingumas – vaisiai“.
Kunigas kalbėjo apie žmogaus gailestingumo darbus, pasidžiaugė, kad Velyknaktyje švęsime vienos merginos krikštą, kuris yra pradžia, vartai į Bažnyčią, į bendruomenę, ten, kur jau mes esame. Per Velykų vigiliją jis kvietė priimti visus jos garsus, kvapus, visa, kas vyksta, įsisąmoninti, kokią brangią dovaną gauname per Krikštą, ir suvokti, jog esame laisvi nuo nuodėmės, todėl turime būti džiugūs ir pasitikintys. Kunigas palinkėjo, kad aplinkiniai iš mūsų veidų, iš mūsų darbų matytų, jog esame Dievo vaikai, Jo numylėtiniai.
Pabaigoje kunigas Nerijus atsakė į susirinkusiųjų klausimus.
Esame dėkingi kunigui už dvasinę pamoką, už šią susikaupimo valandą, kuri išskaidrino mintis, mus sustiprino, ir jau laukiame kitų.
                                                                            Birutė Vasylienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021