Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – svečiai iš Veprių parapijos (2011-03-27)

Paskelbta: 2011-04-05

Kovo 27 d. mūsų parapijoje viešėjo garbūs svečiai: prof. A.Motuzas, prof. F. Jončys, Lietuvos piligrimų centro vadovas prof. D. Liutikas. Kartu su jais dalyvavo Veprių parapijos choras, nudžiuginęs giesme ir šv. Mišių metu.

Po šv. Mišių, kurioms vadovavo Veprių Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčios klebonas teol. lic. G. Naudžiūnas, tikintieji buvo pakviesti į prof. A. Motuzo autorinių kompaktinių plokštelių „Veprių Kalvarijos maldos ir giesmės“ sutiktuves.

Renginio pradžioje svečius pasveikino mūsų parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, kuris prisiminė savo vargonavimo metus Veprių bažnyčioje ir pasidžiaugė, kad dar trys choristai iki šiol gieda.

Prof. A. Motuzas papasakojo apie Verkių Kalvarijas ir šių kompaktinių plokštelių išleidimo istoriją. Sužinojome, kad Lietuvoje iš viso yra 6  Kalvarijos, o Veprių, viena seniausių, atsirado 1844 m. kaip priešprieša Vilniaus Kalvarijoms, įrengtoms pagal lenkišką dvasią.

Prof. F. Jončys prisiminė savo tėvą, kuris nepaprastai rūpinosi Veprių Kalvarijomis, tačiau 1941 m. buvo sovietų ištremtas į Sibirą, kur mirė kankinio mirtimi. Tėvo surinktą gausią  medžiagą apie Veprių Kalvarijas sūnus perdavė prof. A. Motuzui.

Lietuvos piligrimų centro vadovas prof. D. Liutikas sakė, kad visi esame piligrimai. Giesmės svarbios visose kelionėse, o ypač tos, kurios susietos su lankytinomis šventomis vietomis.

Kompaktinį diską išleidusios VDU leidyklos direktorius  J. Jaučkojis pasidžiaugė bendradarbiavimu su prof. A. Motuzu šį kartą išleistu muzikiniu kūriniu.

Visi kalbėjusieji linkėjo prof. A. Motuzui gražios kūrybinės sėkmės.

Intarpuose Veprių choras (nustebino, kad jo giesmininkai labai jauni, vos keletas vyresnio amžiaus) giedojo giesmes: „Broliai, atminkite, ką Jėzus padarė“, „Jėzau Kristau maloniausias“, „Viešpats Jėzus į Golgotą ėjo“, „Marijos vardas lig dangaus skambėjo“, „Parunka“. Visos giesmės buvo atliktos autentišku stiliumi, kaip buvo giedama liaudies, nearanžuotos. Prof. A. Motuzas sakė, kad vysk. A. Baranauskas neleido aranžuoti giesmių ir kompozitorius J. Naujalis visas giesmes aranžavo tik po vyskupo mirties.

Renginio pabaigoje prof. A. Motuzas  paminėjo dar vieną įdomų faktą, kad tik Veprių Kalvarijose yra Švč.  M. Marijos takelis (procesija prasideda nuo 35-os stoties ir einama pirmiausia šiuo takeliu). Profesorius papasakojo, ką reiškia šis takelis: nežinia, ar tai legenda ar tikrovė, bet yra pasakojimas apie tai, jog nukryžiavus Kristų Motina Marija nusileido tuo keliu, kuriuo Kristus buvo vedamas į Golgotą.

Po susitikimo svečių laukė arbata su sumuštiniais ir Kauno apžvalga nuo bažnyčios terasos.

                                             Birutė Vasylienė

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021