Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Lietuvos valstybės švenčiausioji šventė (2011-02-16)

Paskelbta: 2011-02-23

 

Ar galima paprieštarauti, kad tokia šventė yra Vasario 16-oji kiekvieno lietuvio širdyje kokiame pasaulio krašte jis begyventų? Džiaugiamės, kad jau trečią dešimtmetį šią šventę minime būdami laisvi, nebijodami, nesislėpdami.
Vienas iš gražiausių šios šventės akcentų įvyko mūsų Šventovėje.

 Vasario 16-ąją prieš šv. vakarines Mišias koncertavo Kauno miesto simfoninis orkestras, vyriausiasis dirigentas Modestas Pitrėnas, Kauno valstybinis choras – meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis bei solistų būrys. Tai Elena Kalvaitytė-Vitkauskienė, Jurga Šalčiūtė, Audrius Rubežius, Saulius Burneikis, Rūta Jančkaitienė, Robertas Jančkaitis ir Merūnas Vitulskis.

Gausiai susirinkę kauniečiai dėkojo aplodismentais atlikėjams, kurie savo talentu padovanojo prasmingą muzikinę valandą. Susirinkusius su Valstybės švente pasveikino Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

Jau tapo tradicija, kad šią dieną mūsų Šventovėje gieda šv. Mišiose ir po jų koncertuoja Kauno mišrus choras „Leliumai“, choro vadovas profesorius Albinas Petrauskas, dirigentas Saulius Mažulis, vargonuoja Dalia Jautakaitė. Aštuntą kartą mus džiugino „Leliumai“, giedodami šv. Mišiose už Tėvynės laisvę , o po jų padovanoję sakralinės muzikos koncertą. Didelę prasmę suteikė koncerto metu aktoriaus Petro Venslovo skaitomos tą šventą dieną Amžinybėn išėjusio tautos poeto Justino Marcinkevičiaus eilės.

                                                                        Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021