Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vasario 16-oji Tautos šventovėje (2011-02-16)

Paskelbta: 2011-02-17

Minint Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje iškilmingas šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, arkivyskupijos kunigai.

Šv. Mišiose meldėsi Lietuvos valdžios, akademinių bendruomenių atstovai, gausus būrys tikinčiųjų. Eucharistijos šventimą tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Sakydamas homiliją, arkivyskupas tądien girdėtą Pradžios knygos ištrauką apie Nojaus laivą, pritaikė Lietuvai. Pasak Ganytojo, iškovojusi nepriklausomybę, atsiradusi tautų tarpe, Lietuva, kaip ta Nojaus valtelė, blaškoma istorijos bangų, politinių negandų, drąsiai yrėsi į rytojų. Kaip tada Nojaus laikais Dievas gelbėjo išrinktuosius, taip ir visada, Jis yra laikų ir istorijos Viešpats, vedantis žmoniją. Todėl, pasak arkivyskupo, iriantis per banguotą, audringą gyvenimo jūrą Dievas visada teikia kryptį ir viltį. Nevalia šio kompaso pamesti, ignoruoti.

Homilijos pabaigoje ganytojas ragino tikinčiuosius gausiai dalyvauti artėjančiuose savivaldos rinkimuose. Pasak arkivyskupo, tai labai svarbu, nes savivalda yra arčiausiai žmonių ir čia atsispindi tautos balsas einant į ateitį. (išsamiai žr. : http://www.kaunoarkivyskupija.lt/?id=67).

Pasibaigus iškilmingam Eucharistijos šventimui buvo sugiedotas Lietuvos Respublikos valstybinis himnas, akademinių bendruomenių nariai, miesto vadovai ir miestelėnai iškilminga eisena žygiavo į Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelį, kur tęsėsi šiai dienai skirti renginiai.

17.00 val. Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje vyko koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Koncertą atliko Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas), Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis), solistai: Merūnas Vivulskis, Elena Kalvaitytė, Audrius Rubežius, Jurgita Šalčiūtė, Saulius Burneikis. Dirigentas prof. Petras Bingelis, orkestro vadovas Algimantas Treikauskas.

18.00 val. taip pat buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvą. Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, konselebravo parapijos kunigai. 

Homilijoje mons. V. Grigaravičius kvietė pamąstyti: „Ar įmanoma be Dievo tikėtis gražios ateities? Mes patys savęs negalime išgelbėti. Mes esame bejėgiai. Jei norime būti laisvi, mes turime pirmiausia atgimti iš naujo. Prisiminkime žydų vadovą Nikodemą, kuris slapčia atėjo pas Jėzų. Iš pažiūros jis buvo geras, religingas vyras, maloniai kalbėjosi su Jėzumi. Bet Jėzus jam tiesiai pasakė: „Tu privalai atgimti iš naujo, kitaip nebūsi išgelbėtas!”. Taip ir mums reikia visiško pasikeitimo, to naujo gyvenimo, kurį gali suteikti tik Dievas. Tik tuomet žodis „Laisvė“ įgys tikrąją prasmę, suteiks gyvenimo pilnatvę.“ (išsamiai žr. http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=12&n=a)

Tradiciškai aštuntą kartą šv. Mišių metų giedojo mišrus choras ,,Leliumai“(choro vadovas profesorius Albinas Petrauskas).

Po Mišių vyko šio choro koncertas, vargonavo Dalia Jatautaitė dirigavo Saulius Mažulis.

Šio koncerto rėmėjai Vytas ir Aleksandra Bancevičiai.

         kl. N. Pipiras ir A. Narušienė


 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021