Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmasis Žaliakalnio pagyvenusių žmonių susibūrimas (2007-10-02)

Paskelbta: 2007-10-03


         Žaliakalnio parapijos bendruomenės nariai buvo kviečiami burtis į Pagyvenusių žmonių sambūrį. Ir neatsitiktinai. Juk šiandieniniame gyvenime, gimus jaunystės kultui, – pagyvenę žmonės lieka nuošalėje, jaučiasi niekam nebereikalingi, išgyvena vienatvės skausmą.

Parapijos klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui jau seniai gimė idėja – burti parapijos pagyvenusius žmones.
           Ir ši prasminga idėja jau pradėta įgyvendinti. Beveik penkios dešimtys žmonių praėjusį antradienį susirinko į pirmąjį Pagyvenusių žmonių sambūrio susitikimą. Ir ne tik iš Žaliakalnio parapijos. Susitikime dalyvavęs kunigas Julius Grigonis pasidžiaugė susirinkusiųjų gausa, primindamas, kad Dievas visiems, nepriklausomai nuo amžiaus, suteikė vienodas teises džiaugtis gyvenimu, domėtis, tobulėti ir jausti, kad esame reikalingi vieni kitiems.

Sambūrio vadovė Rima Lipšienė priminė susirinkusiesiems, kad Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė asamblėja dar 1990 m. gruodžio 14 d. spalio pirmąją paskelbė Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Lietuvoje taip pat jau paskelbta ši diena. Kitose šalyse šią dieną jau skiriama daug dėmesio spaudoje, rengiamos specialos televizijos ir radijo programos, organizuojami renginiai, steigiami fondai. Ji papasakojo apie sambūrio planus, primindama tikslą, kad vieni kitus pažintume, kad skatintume savitarpio pagalbą, išnaudotume savo sugebėjimus, padėtume išsilaisvinti vienas kitam iš kompleksų ir jaustume, kad čia esame laukiami.

Tikime, kad Žaliakalnio pagyvenusių žmonių sambūris pradėjęs pirmuosius žingsnius vienys bendruomenės narius ir suteiks džiaugsmo bei gyvenimo pilnatvės pojūtį.

R. Lipšienė padėkojo susirinkusiems į pirmąjį susitikimą, pakviesdama taip pat gausiai dalyvauti ir ateityje. Tepadeda sambūriui Dievas.

                                                    Parapijos referentė Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021