Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos ataskaitinis susirinkimas (2011-01-30)

Paskelbta: 2011-01-31

 

Sausio 30 d. 12.00 val. konferencijų salėje įvyko parapijos ataskaitinis susirinkimas. Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pateikė išsamią ūkinę, finansinę, ekonominę ataskaitą už 2010 metus, kuri buvo vykdyta remiantis Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimais.

Klebonas susirinkusiems parapijiečiams trumpai papasakojo apie parapijos institucijų veiklą. Parapijoje yra 20 institucijų, aktyvių narių yra 130 (išsamiai apie institucijų veiklą žr. interneto svetainėje http://www.prisikelimas.lt/)

Po to klebonas pateikė statistines žinias už 2010 m. (išsamiai žr. www.prisikelimas.lt ; medis; statistika, http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=62).

Monsinjoras akcentavo, kad per 2010 metus surinkta rinkliavų, kurios sudaro 30 % visų gautų rinkliavų. 2 % nuo gyv. pajamų mokesčio sudaro 0,8 %; gauta pagalba juridiniu asmenų - 1,0 %. kitos gautos pajamos – 4,45 %.

Pagrindiniai parapijos finansavimo šaltiniai: parapijiečių aukos ir pajamos gautos iš ūkinės komercinės veiklos.

2010 m. Carito valgykla sėkmingai vykdė veiklą.

                                                                  Aldona Narušienė 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021