Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Krikščionių vienybės pamaldos Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2011-01-20)

Paskelbta: 2011-01-21

 

Sausio 18-25 d. Kauno arkivyskupijos tikintieji, vadovaujami kunigų, meldžiasi už krikščionių vienybę. Bažnyčiose šia intencija vyksta ekumeninės pamaldos. Tokios pamaldos Kristaus Prisikėlimo parapijoje įvyko sausio 20 d. 18 val.

Atėjusius į bažnyčią tikinčiuosius pasitiko Dievą šlovinantis himnas, kurį atliko Stačiatikių bažnyčios choras. Choras atliko ir įžangos giesmę, įvairių konfesijų kunigų procesijai iškilmingai žengiant prie altoriaus.  

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pravedė pradžios invokaciją. Po to kun. Nerijus Šmerauskas pristatė atvykusius kunigus: Kauno stačiatikių Apreiškimo bažnyčios kunigas Igor Rinkevič, Kauno Evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Saulius Juozaitis, Kauno Evangelikų reformatų bažnyčios lektorius Jonas Žiauka, Kauno Evangelikų krikščionių baptistų pastorius Vladimiras Sereda, Kauno metodistų bažnyčios kunigas Remigijus  Matulaitis, lektorius Jonas Baltrušaitis. Taip pat dalyvavo šių bažnyčių tikintieji,  sentikių bendruomenės atstovai bei Prisikėlimo parapijos tikintieji, jaunimo choras „Vynmedis“, kun. dr. Kęstutis Kėvalas, kun. Nerijus Šmerauskas.

Sveikinimo žodį tarė ir maldavimus pravedė mons. Vytautas Grigaravičius. Žodžio liturgiją skaitė ir homiliją sakė visų konfesijų atstovai. Evangeliją pagal Matą skaitė kun. Kęstutis Kėvalas.

Homilijoje, kurią sakė mons. V.Grigaravičius, nuskambėjo mintys apie šiandieninį susiskaldymą tarp žmonių, tarp krikščionių, kurio pradžia - Adomo ir Ievos prasižengimas Dievui. Tačiau per Jėzų Kristų mes, krikščionys, atrandame vienybę. Mes turime mokytis iš pirmųjų krikščionių, kurie buvo vieningi maldoje, dalijosi viskuo, ką Dievas siuntė dovanų.

Evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Saulius Juozaitis kalbėjo, kad mes turime džiaugtis, juk mes esame kartu, tačiau turime suvokti ir tai, kad mūsų šeimoje kažkas įvyko. Mes artimi savo bendruomenėse, o kas liečia kitus, tai iš karto kyla klausimas: „Kas yra mūsų artimas?“.

Mūsų bendravimas yra būtinas, nes tai Bažnyčios šaltinis. Svarbiausia yra malda – žodis, kuris įkūnija ir šio vakaro visą mūsų pabuvimo prasmę. Atsiminkime, kad Bažnyčią suskaldo, padalina žmogus, o suvienyti gali tik Dievas, Jo Šventoji bažnyčia. Atsiminkime ir tai, kad pirmieji krikščionys buvo vieningi ir juos mylėjo tauta.


Šiltas, nuoširdus kunigų žodis ragino melstis už visų krikščioniškųjų konfesijų žmones, leisti Dievo Dvasiai veikti mumyse, kad Jo palikti įsakymai, ypač meilės įsakymas, būtų mūsų gyvenimo kertiniu akmeniu.

                           Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021