Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Ką teigia istorijos faktai (2011-01-12)

Paskelbta: 2011-01-19

 

Pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviai labai domisi istorija. Kaip žinia, ji –neišsenkamas žinių apie pasaulį ir jame vykstančių pokyčių šaltinis. Popietėje daug kartų lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto docentė Virginija Jurėnienė senjorams paskaičiusi jau keletą paskaitų iš Lietuvos istorijos. Istorikė vėl svečiavosi senjorų popietėje sausio 12-ąją ir išgirdome labai įdomią paskaitą.

Šį kartą docentė istoriniais faktais liudijo , kas per amžius pasaulyje nusineša milijonus žmonių gyvybių ir miršta milijonai žmonių. Nuo anksčiausių amžių istorija liudija, kad ir Europoje, ir Amerikoje įvairiausios užkrečiamos ligos baisiau nei karas išnaikino tautas. Pirmieji tai įrodė Amerikos mokslininkai. Paskaita labai sudomino senjorus, kurie pateikė nemažai klausimų ir išgirdo istorikės argumentuotus atsakymus.

Virginija Jurėnienė atsisveikindama sakė “ Džiaugiuosi, kad jūs esate žingeidūs, smagu žiūrėti į Jūsų švytinčias akis, linkiu būti energingais ir vis save dalinantiems - sulaukti atsako“.
Senjorai linkėjo docentei kuo geriausios kloties ne tik universitete, bet ir asmeniniame gyvenime. Istorikė pažadėjo apsilankyti dar šį pavasarį.

                                                        Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021