Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Įteikti 2010 metų padėkos ženklai „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ (2010-12-26)

Paskelbta: 2010-12-27

Gruodžio 26 d. minint Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 6-ąsias konsekravimo metines, Pastoracinės tarybos nutarimu (2010 11 30 d., protokolo nr. 6) padėkos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ apdovanoti šie parapijai nusipelnę asmenys:

 

 

 

 

kunigas Gintautas Kabašinskas – apdovanojamas už nuopelnus, atstatant Tautos šventovę – Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią.

Birutė Vasylienė – už nuopelnus dalyvaujant parapijos gyvenime, aktyviai sprendžiant socialines ir pastoracines parapijos problemas.

Aleksandra ir Vytas Bancevičiai – už nuopelnus aktyviai, kūrybingai puoselėjant kultūrinį bei dvasinį gyvenimą parapijoje ir renginių rėmimą. 

                         Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021