Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mergelės Marijos Gimimo atlaidai parapijoje (2007-09-09)

Paskelbta: 2007-09-11

 

Rugsėjo 9 d. 11 val. iškilmingomis šv. Mišiomis buvo paminėtas Švč. M. Marijos Gimimas.

Šv. Mišias aukojo kun. Gintautas Stanevičius. Homilijoje jis priminė nepaprastą Marijos nuolankumą ir pasitikėjimą Dievu.

Tokį pasitikėjimą Dievu liudija viena vienuolė, kuri kartą su kunigu nuvyko į šiukšlyną aukoti šv. Mišių. Ji pamatė klaikų šiukšlyno vaizdą. Šimtai žmonių tarsi skruzdėlės ropojo į tą vietą, kur buvo aukojamos šv. Mišios. Jų susirinko apie du tūkstančius. Staiga per vidurį prasiskyrė takas, kuriuo žengė moteris, nešanti stipriai apdegusį vaikelį. Jos žvilgsnis maldaute maldavo, kad Viešpats išsaugotų gyvybę. Kunigas paragino melstis. Ir vienuolės nuostabai, visi pradėjo nuoširdžiai melstis. Įvyko stebuklas. Vaikutis visiškai pasveiko.


Pažvelkime į save. Mes dažnai kažko prašome, maldaujame Dievo, kartais burnojame Jį, o kai ištinka bėda, nusisukame nuo Dievo. Mes turim labiau pasitikėti Dievu. Kai ištinka nelaimė, tai turim susimąstyti, ar tai ne įspėjimas, kad kažką turim keisti savo gyvenime?

Ši šventė kviečia mus pažvelgti į savo asmeninį tikėjimą ir ryšį su Dievu. Gal jis tik tradicinis? Ar tik įpročio vedami ateiname į bažnyčią? Tik gilus tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu keičia mūsų gyvenimą. Visada kreipkimės pagalbos ir užtarimo pas Švč. M. Mariją - kalbėjo kun. Gintautas

Po šv. Mišių iškilminga procesija buvo pagarbintas Švč. Sakramentas.

Vakare skambėjo Kauno valstybinio muzikinio teatro choro ir solistų atliekamos Ludwig van Beethoven Mišios C-dur. Dalyvavo solistai: Rita Preikšaitė, Raimonda Tallat-Kelpšaitė, Nomeda Vilkanauskaitė, Algirdas Janutas, Tomas Ladoga ir Kauno valstybinio muzikinio teatro choras, chormeisteriai Ramūnas Tilvikas, Rasa Vaitkevičiūtė, Kauno valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras, vyr. dirigentas Julius Geniušas, dirigentas Aleksandras Sladkovskis (Rusija).

Tarp gausiai susirinkusiųjų klausytis Mišių C-dur, skirtų terorizmo aukoms atminti, dalyvavo ir Kauno miesto savivaldybės nariai, meno ir kultūros atstovai.
                                                                                                B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021