Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Tavo vardo knyga (2010-06-29)

Paskelbta: 2010-07-02

 

Vasara, regis, jau įsibėgėjo, permainingais orais, nenuspėjamais pokyčiais ir įvykiais šių dienų Lietuvoje, mūsų mieste. Tačiau žmonės, savo gyvenimą, kūrybą, jėgas atidavę Knygai, jos kūrėjams ir žmonėms, nepoilsiauja, tęsia kultūrinių renginių tradicijas. Viena iš jų – neįprastas vakaras Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje. Leidyklos „Kalendorius“, bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos drauge organizuotas naujas renginių ciklas „Tavo vardo knyga“. Jis skirtas knygų serijos „Mūsų vardai“ šeštosios knygos „IRENA“ sutiktuvėms.

Leidyklos „Kalendorius“ direktorius Aurelijus Noruševičius plačiai pristatė leidyklos veiklą, leidinius ir ypatingai svarbų darbo barą prie knygų serijos „Mūsų vardai“. Ši serija gimė neatsitiktinai, jau dabar, išleidus šešias pagal populiarumą lietuviškų vardų knygas, matoma, kad jos gan įdomios skaitytojui, simbolinės, paaiškinančios vardo svarbą. Aptariama etimologinė vardo kilmė, vardo charakteristika. Veik visose knygose – interviu su Vardo garsintojais(omis), pateikiama medžiaga apie žymesnius asmenis. Prie naujos knygų serijos dirba jauna specialistė Vaiva Pociūtė. Kaip aiškino knygų sudarytojai, rengiant knygas susiduriama su daug pasikartojimų, netikslumų. Norėdami išlikti skaitytojams įdomūs ir reikalingi, leidėjai paiso populiariausių vardų rinkimų, vadovaujasi ir Lietuvos antroponimikų sudarytu Lietuvos vardų kilmės žodynu (2009) ir Vardadienių knyga (2009). Publikuojama informacija patikslinama įvairiuose šaltiniuose.

Knyga „IRENA“ renginiui pasirinkta ir skirta sukviesti bendravardes, apžvelgti iškilias šio vardo turėtojas ir pagerbti vieną iš Irenų jos garbaus jubiliejaus proga. Per tai atversti gyvenimo kelią moters, iškilios pedagogės, partizano dukters, didelę gyvenimo dalį paskyrusios jaunosios kartos ugdymui, skiepijusios meilę savo tėvynei, mokusios jos istorijos. Ilgametę Tėviškės pažinimo draugijos Kauno skyriaus pirmininkę Ireną Eigelienę sveikino, jos kūrybinį kelią apžvelgė LTPD pirmininkas Kazimieras Račkauskas. Apie keliones po gimtąjį kraštą, drauge surengtus susitikimus, apie iškilią moterį kalbėjo prof. Ona Voverienė. Agnės Margevičiūtės pasakyti šilti pagarbos, šeimos atsiminimų kupini žodžiai ir perduotos padėkos - Seimo pirmininkės Irenos Degutienės, kitų oficialių asmenų - jaudino ne tik pačią jubiliatę, bet ir visus dalyvavusius.

Aktorė Kristina Kazakevičiūtė, versdama knygos puslapius, vaizdžiai persakė interviu su p. Irena.
Bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ vadovė Regina Markevičienė perdavė visų žaliakalniečių palinkėjimus, Alė Jurgaitienė sveikino Prisikėlimo parapijos moterų katalikių sambūrio vardu, Lietuvos universitetų moterų asociacijos narės, kitų visuomeninių organizacijų atstovai bei p. Irenos Eigelinenės mokiniai dalijosi prisiminimais, o drauge dėkojo ir leidyklai už tokį sumanymą – sukviesti bendravardžius. O kad vardas - kiekvienam žmogui duotas kaip talismanas, tarsi suteikimas būdo savybių, charakterio bruožų - kalbėjo dainininkė Irena Ašakaitė.

Leidykla „Kalendorius“ tikisi, kad šios knygos bus puiki dovana draugui, varduvininkui, artimiesiems, o susitikimai suartins žmones. O juos, kaip sakoma tavo vardo knygose, vienija ne tik raidžių seka varde, bet ir tam tikros charakterio bendrybės.

Renginio organizatoriai Jums linki geros vasaros su knyga ir kviečia lankytis „Aušros“ bibliotekoje (Aušros g. 37) ir kitose miesto viešosiose bibliotekose. 

                                                                        Dalia PoškienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021