Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2022 m. spalio 30 d., sekmadienį, 12.00 val. Prisiminimų valanda "Poetą, redaktorių, vertėją Robertą Keturakį prisimenant"

Paskelbta: 2022-10-17
Konferencijų salėje
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021