Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2021 m. lapkričio 4 d., sekmadienį, 12.00 val. konferencijų salėje Mons. Vytautas Grigaravičius "Sinodinis kelias 2021-2023 m."

Paskelbta: 2021-11-12
Kas yra Sinodas? Kas kviečia mus keliauti drauge? Kas yra mūsų bendrakeleiviai ? Ką šventoji Dvasia sako mūsų Bažnyčiai šiandien?
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021