Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2021 m. gruodžio 26 d., antrąją Šv. Kalėdų dieną, 17.00 val. Kalėdinis koncertas bazilikoje. (Įėjimas su GP)

Paskelbta: 2021-11-11

Skambės Juozo Naujalio "Tyliąją naktį ", "Sveikas, Jėzau gimusis ",  Joseph M.Martin fragmentai iš Kalėdų kantatos "Invitation to a Miracle" , Jacob de Hann "The Gospel Mass".

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021