Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Kovo 11 d. (sekmadienį) 12.00 val. Koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai „Dainuoju Lietuvai"

Paskelbta: 2012-03-05
Dalyvauja Kauno mišrus choras „Gimtinė“, vadovas Rimantas Vaičekonis
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021