Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2010-06-14 d. Amžinybėn iškeliavo kanauninkas Juozas Gražulis (1956 02 21 - 2010 06 14)

Paskelbta: 2010-06-14

2010 m. birželio 14 d. ištiktas širdies smūgio į Viešpaties namus iškeliavo Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas, Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkas Juozas Gražulis.
Kunigas Juozas gimė 1956 02 21 Mankūnų kaime, Miroslavo parapijoje, Alytaus rajone, gausioje, net 15 vaikų katalikiškoje Monikos ir Antano Gražulių šeimoje.
1963 – 1974 metais mokėsi Miroslavo vidurinėje mokykloje.
1977 – 1982 metais studijavo Kauno tarpdiecezinėje Kunigų seminarijoje.
1982-06-06 - įšventintas kunigu bei paskirtas Simno parapijos vikaru.
1984-05-23 - Šakių parapijos vikaras.
1986-03-18 – paskiriamas Keturvalakių parapijos klebonu. Jo rūpesčiu pastatyta parapijos bažnyčia bei bendruomenė (buvo gilus sovietmetis).
1989-05-26 – siunčiamas aptarnauti ir Skardupių parapiją.
1991-01-03 – paskirtas pirmuoju Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonu. Jo rūpesčiu statyti parapijos namai, rekonstruota sovietmečio suniokota bažnyčia, suburta bendruomenė, įkurta bei pastatyta katalikiška mokykla (šiandien Alytaus šv. Benedikto gimnazija).
Nuo 1994-03-08 – Lietuvos kariuomenės kapelionas.
1995-05-31 – paskirtas Alytaus dekanato dekanu, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų tarybos nariu.
1996-09-25 – paskirtas Alytaus Katalikiškos vidurinės mokyklos Tarybos nariu.
1997-08-29 – paskirtas Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninku.
1998-05-28 – suteiktas kapitono karinis laipsnis.
1999-06-18 – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete įgijo katalikų teologijos licenciato kvalifikacinį laipsnį.
1999-11-20 – paskirtas Vilkaviškio vyskupijos Kunigų tarybos nariu.
1999-12-31 – paskirtas Alytaus Benedikto vidurinės mokyklos tarybos nariu.
2000-12-08 paskiriamas Lietuvos kariuomenės Ordinaro generalvikaru ir Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju kapelionu. Rūpinosi kurijos ir Pargindinės Lietuvos kariuomenės šv. Ignoto bažnyčios Vilniuje atstatymu ir įkūrimu.
2000-12-11 – atleidžiamas iš visų pareigų Vilkaviškio vyskupijoje.
2001-01-05 – suteiktas majoro karinis laipsnis
2002-12-20 – suteiktas pulkininko leitenanto karinis laipsnis.
2003-07-28 –iškardinuotas iš Vilkaviškio vyskupijos.
2003-08-22 – įkardinuotas į Lietuvos kariuomenės Ordinariatą.
2004-08-01 – suteiktas pulkininko karinis laipsnis.
2009-02-09 – atleistas iš Lietuvos kariuomenės Ordinaro generalvikaro ir Lietuvos kariuomenės vyriausiojo kapeliono pareigų bei paskirtas Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios bei Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos pagalbininku bei KMU klinikų kapelionu.
Vykdydamas savo tarnystę kun. Juozas visose paskyrimų vietose buvo ypatingai atsidavęs savo darbui. Jo vikaravimo metai – labai sėkmingo pastoracinio darbo su jaunimu laikas. Klebonaudamas ne tik statė bažnyčias, bet ir būrė gyvas tikinčiųjų bendruomenes. Tapęs vyriausiuoju LK kapelionu rūpestingai kūrė LK kapelionų instituciją, jos reglamentą ir statutą.
Kun. Juozą visi pažino kaip labai atvirą ir šiltą, mylintį ir linksmą, bičiulišką ir dainingą žmogų. Jis niekada nenurimdavo, jo veikla visada buvo tokia pat plati, kaip ir širdis... Iškalbingai apie jo tarnavimą žmonėms ir vadovimą Dievo tautai bylojo pačių skirtingiausių žmonių pagarbiai ir bičiuliškai tariamas vis tas pats kreipinys „Tėve, Juozapai..“
Turbūt geriausiai jo gyvenimą apibūdina jo mirties dieną skaitomas ir apmąstomas Dievo žodis...(Nekrologas. Lietuvos Ordinaro kurija) .

 
Kunigas Juozas Gražulis ilsisi Alytaus šv. Kazimiero  bažnyčios šventoriuje (išsamiau  žr.http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=11&nid=992&at=ar&pgi=1)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021