Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Rugsėjo 7 d. (penktadienį) 11 val. Kauno arkivyskupijos katechetų ir tikybos mokytojų konferencija „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1,38)

Paskelbta: 2007-08-24

 

                    2007/2008 mokslo metų atidarymo konferencijos

    „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1,38) 

                                 PROGRAMA 
                          2007 m. rugsėjo mėn. 7 d.

11.00 val. šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo šventovėje. Šv. Mišias koncelebruoja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas TamkevičiusSJ.
12.20 val. Konferencijos pradžia. Sveikinimai.
12.40 val. Pranešimą tema „Švč. Mergelė Marija katechezėje“ skaito Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas     teol. dr. Artūras Lukaševičius.
13.10 val. Pranešimą tema „Tikybos mokytojo ir katecheto pašaukimo ypatumai “ skaito ses. Viktorija Maknauskaitė SJ.
13.45 val. Einamieji klausimai.
14.45 val. Agapė.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021