Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Vasario 17 d. (trečiadienis) – Pelenų diena. Gavėnios pradžia

Paskelbta: 2010-02-08

 

Gavėnia – tai laikas, kai Kristus apvalo ir puošia savo sužadėtinę Bažnyčią, padarydamas ją tinkamą būti Jo nuotaka…

Tai – didžiojo Bažnyčios susirinkimo draugėn laikas. Laikas atsiduoti savo Viešpačiui ir Gelbėtojui, kad Jis apvalytų ir pašventintų…

Gavėnia – atgailos, atsivertimo metas – metas ieškoti naujo kelio ir jį surasti...

Gavėnia – tai kvietimas atkurti širdies tyrumą, išmokti nugalėti blogio šaknis, atgaivinti tikėjimą, išugdyti viltį, uždegti meilę, džiugiai pažvelgti į horizontą kelio, vedančio į Velykų slėpinio iškilmę ir į amžiną Velykų pokylį Tėvo namuose. 
                                             (kun. A.Kazlauskas „Artuma“, nr. 2010 sausis)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021