Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Registracija Sutvirtinimo sakramentui iki rugsėjo mėn. 9 d.

Paskelbta: 2007-08-01

Kviečiame priimti Sutvirtinimo sakramentą, kuris bus teikiamas š.m. gruodžio mėn. Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.

Norinčius priimti Sutvirtinimo sakramentą prašome registruotis iki rugsėjo 9 d. parapijos raštinėse arba zakristijoje.

Pirmą kartą susitiksime rugsėjo 9 d. 12.30 val. šv. Mišiose. Po šv. Mišių vyks užsiėmimas parapijos katechezės kabinete.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021