Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Birželio 2 d. – Devintinės - Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė ir Tėvo diena

Paskelbta: 2024-05-24
Šią dieną Bažnyčia teikia iškilmingą palaiminimą tėvams. Visose Šv. Mišiose melsimės už gyvus ir mirusius tėvus. Devintinių procesija po 11.00 Šv. Mišių Bazilikos šventoriuje. Kviečiame dalyvauti ir pagarbinti Viešpatį Jėzų Švenčiausiame Sakramente.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021