Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužės 19 d., SEKMINĖS – Šventosios Dvasios Atsiuntimo šventė.

Paskelbta: 2024-05-10
Gegužės 19 d., SEKMINĖS – Šventosios Dvasios Atsiuntimo šventė. Bažnyčia Sekminių – savo gimtadienio – iškilmėje su procesija švenčia naują Dievo Dvasios dovanų išliejimą. 
Bažnyčia teikia visuotinius atlaidus tikintiesiems, pamaldžiai dalyvaujantiems giedant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021