Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. spalio 21 d. – 29 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos misijos su misionieriais mūsų arkivyskupijoje – tėvais redemptoristais: "Prisikėlė, kaip buvo sakęs" . Misijų programa.

Paskelbta: 2023-10-12
Ateikime ir patirkime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo galią savo gyvenime, atsiliepkime į kvietimą: "Parapijos misijos - tai laikas, kai galite kažką pakeisti savo santykyje su Dievu, galite kažką padaryti savo amžinybei. Kristaus vardu prašome kiekvienos šeimos, kiekvieno parapijiečio: neatmeskite šio kvietimo"

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021