Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. liepos 30 d. kun. Sigito Bitkausko padėkos šv. Mišios ir atsisveikinimas su parapijos bendruomene

Paskelbta: 2023-07-20

 

Liepos 30 d., sekmadienį,  8.00 val.  mažojoje Kristaus Prisikėlimo  bažnyčioje ir 11.00 val. bazilikoje   parapijos rezidentas kun. Sigitas Bitkauskas aukos padėkos šv. Mišias  už tarnystę parapijoje ir atsisveikins su parapijos bendruomene.

Kun. S. Bitkauskas  darbavosi nuo 2021 m.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021