Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. birželio 17 d. 10.00 val. šv. Mišios už Kauno radijo gamyklos ir gamybinio susivienijimo „Banga“ gyvus ir mirusius darbuotojus

Paskelbta: 2023-05-17
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021