Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. vasario 16 d. 10.00 val. Malda už Tėvynę Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Šv. Mišioms vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas

Paskelbta: 2023-02-01

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021