Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Jūsų prakilnybe klebone mons. Vytautai Grigaravičiau, ačiū, kad esate su mumis!

Paskelbta: 2022-04-22

 

2002 m. balandžio 22 d. su jauduliu skubėjome į šv. Mišias Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje. Visiškai suprantamas jaudulys žinant, jog šv. Mišias turi aukoti ką tik naujai į šią parapiją paskirtas klebonas kun. Vytautas Grigaravičius.

 Ir štai jau 20 metų parapijoje, kai teikiate Sakramentus, aiškinate Šventojo Rašto tiesas, kuriate sakralią erdvę visiems ieškantiems atsakymų į amžinus būties klausimus.

Dėkojame Aukščiausiajam už Jūsų tarnystę, dėkojame ir Jums už gyvo tikėjimo liudijimą, Gerosios Naujienos skleidimą.

Tegul gailestingasis Dievas laimina visus Jūsų darbus, o Šventoji Dvasia apdovanoja gausiomis malonės dovanomis !

Ačiū, kad esate su mumis!Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021