Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA 2022 m. balandžio 14 d. – balandžio 18 d.

Paskelbta: 2022-04-05

 

Kunigai klauso išpažinčių:

Didįjį pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 07.00 iki 08.30 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) ir nuo 17.00 iki 19.00 val. - Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (Žemaičių g.31 A).

Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį nuo 07.00 iki 20.00 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

 BALANDŽIO 14 D., DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ,

10.00 val. KRIZMOS šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje. Mišioms vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Koncelebruoja visi arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai.

18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje).

BALANDŽIO 15 D., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ,

18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje).

 20.00 val. Kryžiaus kelio procesija iš apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos į Santaką.  Procesijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Kryžiaus kelio eisenoje raginame su savimi turėti žvakę.

BALANDŽIO 16 D., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ,

 20.00 val. Velyknakčio pamaldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms vadovauja parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

BALANDŽIO 17 D., PIRMOJI ŠV.VELYKŲ DIENA,

8.00 val. Viešpaties Prisikėlimas (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje ir bažnyčioje) 11.00, 12.30 ir 18.00 val. Šv. Mišios (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje).

 BALANDŽIO 18 D., ANTROJI VELYKŲ DIENA,

8.00 val. Šv. Mišios (Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje), 9.30, 11.00 ir 18.00 val. Šv. Mišios. (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje).

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021