Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. balandžio 1 - 2 d. NEPERTRAUKIAMA ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA parapijoje

Paskelbta: 2022-03-15


Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi“ (Mt 26, 38)

Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu taip pat ir šiais metais Lietuvos bažnyčiose rengiama nepertraukiama Švenčiausiojo Sakramento adoracija.
 
Šių metų adoracijos intencijos yra malda už taiką pasaulyje, už Bažnyčios sinodinio kelio sėkmę, taip pat už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį bei šeimos gyvenimą.

Nuoširdžiai kviečiame išgirsti Jėzaus kvietimą.
Pradžia penktadienį 8.00 val., pabaiga šeštadienio rytą, 8.00 val.
Adoracija vyks  mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Ateikite ir pakvieskite kartu ateiti savo šeimos narius, artimuosius, bendradarbius, kaimynus.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021