Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. balandžio 1 - 3 d. Gavėnios rekolekcijos parapijoje

Paskelbta: 2022-03-01

Balandžio 1 d. Penktadienis

9.00 val. Rekolekcijos „Saulės“ ir J. Jablonskio gimnazijų moksleiviams. Bazilikoje.

17.10 val. Rekolekcijų pradžia parapijos bendruomenei, Himnas į Šventąją Dvasią. Kryžiaus kelias. Bazilikoje.

18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas. Bazilikoje.


Balandžio 2 d. Šeštadienis

8.00 val. Šv. Mišios, pamokslas. Mažojoje bažnyčioje.

9.00 val. Šv. Mišios, pamokslas. Mažojoje bažnyčioje.

14.00 val. Konferencija aktyvui ir visiems norintiems. Mažojoje bažnyčioje.

15.30 val. Konferencija bendruomenei. Mažojoje bažnyčioje.

16.30 val. Sutaikinimo pamaldos ir Švč. Sakramento adoracija. Mažojoje bažnyčioje.

17.30 val. Šv. Mišios. Mažojoje Bažnyčioje.

Balandžio 3 d. Sekmadienis

7.30 val. Giedami Graudūs verksmai. Mažojoje bažnyčioje.

8.00 val. Šv. Mišios, pamokslas. Mažojoje bažnyčioje.

9.00 val. Giedami Graudūs verksmai. Bazilikoje.

9.15 val. Šv. Mišios vaikams. Kryžiaus kelias. Mažojoje bažnyčioje.

9.30 val. Šv. Mišios, pamokslas. Bazilikoje.

11.00 val. Šv. Mišios, pamokslas. Bazilikoje.

 12.00 val. Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ knygos „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai: 1968–1988“ pristatymas.  Konferencijų salėje.

12.30 val. Šv. Mišios, pamokslas. Bazilikoje.

18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas. Bazilikoje.

 Rekolekcijoms vadovauja Kauno Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021