Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALĖDŲ IR ŠVENČIŲ LAIKOTARPIU

Paskelbta: 2021-12-01

Gruodžio 24 d., penktadienis, Kūčios.

Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 22.00 val. – Bernelių šv. Mišios.

Gruodžio 25 d. MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS UŽGIMIMO IŠKILMĖ (Šv. Kalėdos).

Šv. Mišios aukojamos 8.00; 9.30; 11.00; 12.30 ir 18.00 val.

Gruodžio 26 d. Antroji Šv. Kalėdų diena.

Šv. Mišios aukojamos 8.00; 9.30; 12.00 ir 18.00 val. 12.00 val. Iškilmingos šv. Mišios. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 17-ųjų metinių iškilmė.

12.00 val. iškilmingos šv. Mišios, minėsime M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 17-ųjų metinių iškilmę. Iškilmei vadovauja  J. E. Apaštalinis  Nuncijus  – Arkivyskupas dr. Petar  Antun  Rajič. Giedos bazilikos mišrus choras "In Vivo Dei".

Tiesioginė transliacija per LRT televiziją ir Marijos radiją.

17.00 val. Valstybinio choro „Vilnius“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas) ir Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ (vyr. dirigentas Giedrius Vaznys) koncertas. Įėjimas su GP

Gruodžio 31 d., penktadienis,

18.00 val. Padėkos šv. Mišios už praėjusius metus.

Sausio 1 d., šeštadienis, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĖ.

Šv. Mišios aukojamos 8.00; 9.30; 11.00; 12.30 ir 18.00 val.

Sausio 6 d., ketvirtadienis, VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO IŠKILMĖ (Trys Karaliai).

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021