Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. rugsėjo 27 d., pirmadienį, 12.00 val.Padėkos šv. Mišios už kunigystės dovaną ir kunigus, prieš 30 metų priėmusius šventimus

Paskelbta: 2021-09-14

Iškilmėje dalyvauja kunigai, švenčiantys Kunigystės šventimų 30-ies metų jubiliejų. Tikinčiuosius kviečiame gausiai dalyvauti, būti maldoje ir kartu dėkoti Dievui už kunigystės dovaną


Nuotraukoje  – Kauno kunigų seminarijos klierikai  prieš 30 metų su Dvasios tėvu mons. teol. dr. Vytautu Steponu Brazdeikiu po įvilktuvių garbingo kunigiško drabužio - sutanos apvilkimo.  Įvilktuvės yra sąmoningo buvimo su Kristumi ženklas, jis rodo, kad Bažnyčia patvirtina klieriko pašaukimą.
Kursiokų susitikimas 2015 m. Viduklėje

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021