Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. gegužės 16 d. Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)

Paskelbta: 2021-05-11

 

„Įžengimas į dangų nereiškia Jėzaus nebuvimo, tačiau liudija, kad Jis yra gyvas tarp mūsų nauju būdu. Ne kurioje nors tikslioje vietoje žemėje kaip prieš įžengimą į dangų; dabar Jis Dievo šlovėje, yra visur erdvėje ir laike, arti kiekvieno iš mūsų. Niekuomet nesame vieni, turime šį advokatą, kuris mūsų laukia, kuris mus gina. Niekuomet nesame vieni, mus veda nukryžiuotas ir prisikėlęs Viešpats.

      (Pop. Pranciškus, 2013 m. balandžio 17 d.)


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021